“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Studii de limba română și lingvistică generală

Author:
ISBN:978-606-714-356-0
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Table of contents:

Introducere (Dinu Moscal)
Notă asupra ediției (Dinu Moscal)
I. Limba din perspectivă cultural-istorică
II. Gramatica și cultivarea limbii
III. Ortografia
IV. Limba română și Basarabia
V. Oameni și cărți
• Anexă
Bibliografie
Indice de nume

Cover:

Studii de limba română și lingvistică generală

Citations to this publication: 0

References in this publication: 39

21Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
4Alf LombardDespre folosirea literelor â și îLR, XLI (10), 5311992
34Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Sintaxa
Junimea1983
25G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
1Ecaterina TeodorescuÎn problema structurii părților de propoziție cu privire specială la predicatul nominalLR, XXVIII (2), 1231979
3Ecaterina TeodorescuSînt propozițiile subordonate propoziții autentice?LR, XXVIII (3), 2311979
7Emanuel VasiliuPreliminarii logice la semantica frazeiEditura Științifică și Enciclopedică1978
15Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Verbul
Junimea1976
148Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
35Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
24Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974
21Alexandru GraurGramatica aziEditura Academiei1973
193Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009
6Alexandru GraurDiatezeleSCL, XX (1), 131969
15Iorgu IordanAlexandru I. PhilippideEditura Științifică1969
1Mariana CombiescuDespre definirea diatezei în limba românăLR, XVII (1), 871968
40Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
32Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
3Corneliu DimitriuObservații în legătură cu verbele semiauxiliare de aspectLR, XVI (4), 2971967
5Gabriela Pană DindeleganTranzitivitate și diatezăSCL, XVIII (1), 151967
77Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
1Ecaterina TeodorescuÎnsemnări pe marginea auxiliarelor de modalitateALIL, XVII, 1371966pdf
html
3Ecaterina TeodorescuReflexiv și pronominalLR, XIV (5), 5451965
88Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
12Valeria Guțu RomaloSemiauxiliare de aspect?LR, X (1), 31961
116Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
1D. GafițanuAlexandru PhilippideLR, VIII (3), 31959
4Sorin StatiProblema diatezelorLR, VII (2), 391958
2Gheorghe NediogluPredicatul verbalLR, V (4), 491956
3S. StatiVerbele « reflexive » construite cu dativulSCL, V (1-2), 1351954
218Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
223August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
48Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
10Iorgu IordanIntroducere în studiul limbilor romanice
Evoluția și starea actuală a lingvisticii romanice
Editura Institutului de Filologie Română1932
99Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
46Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
16Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
92Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].