“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cuvinte latinești moștenite în graiurile românești actuale

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 21

0Cosmin CăprioarăFenomene dialectale purtate de păstorii transilvăneni în zone de iernatic dunăreneSIL6, 67-742017pdf
0Dumitru LoșonțiContribuții etimologico-lexicale (I)Chivu, 324-3402017
0George Bogdan ȚâraTermeni arhaici și dialectali, moșteniți din latină, în scrierile primilor filologi româniQR, V, 323-3342017pdf
0Iulia MărgăritLatinitate „ascunsă” în lexicul graiurilor munteneştiSIL6, 123-1352017pdf
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
0Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
0Adrian ChircuUn crâmpei latinesc în structura unui verb din graiul oltenesc (a borborî). Sugestii etimologice şi lexico-semanticeCSP, II, 126-1322015pdf
0Iulia MărgăritLimba română din Basarabia interbelică. Note lexical-etimologiceFD, XXXIV, 2422015pdf
0Iulia Mărgărit„Atestări involuntare” (IV). Pe marginea unui glosar dialectalLR, LXIV (4), 559-5672015pdf
0Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
0Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
5Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
4Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (I)SID14, 2372012pdf
0Maria MarinDin nou despre unele forme verbale perifrasticeFD, XXXI, 202012pdf
0Nicolae FelecanAspecte ale graiului din localitatea Caila, jud. Bistriţa-NăsăudSID14, 1582012pdf
0Stela SpînuTerminologia vaselor de conservat vinulBLM, 12, 862011pdf
html
0Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
18Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
1Maria MarinCâteva observații etimologiceFD, XXVII, 1772008pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].