“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918

Author:
Publisher:Editura Științifică
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 21

0Luiza MarinescuRomanian printing houses: highlights and monuments of the religious culture and literary language – Towards a more comprehensive and comparative approach in the study of Romanian literatureJRLS, 18, 353-3642019pdf
0Claudia-Florina PopSchool and parochy libraries – institutions of cultural promoting of books and reading in Bihor countyJRLS, 9, 180-1912016pdf
html
2Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatay-BaltăThe Importance of Graphics in the Early Romanian Religious Writings of Bucharest (1582-1830)TDR, VII, 249-2642015pdf
html
0Maria Lupu
  • O imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu
  • An image of the book in Notes on Manuscripts and Old Books in Moldavia, I–IV, a corpus edited by I. Caproșu and E. Chiaburu
Diacronia, 2, A242015pdf.ro
pdf.en
0Agnes Terezia ErichDimitrie Liubavici and the printing art of TîrgovișteJRLS, 5, 361-3652014pdf
html
0Cristina CreţuPortretul unui tipograf din secolul al XVIII-lea: Dimitrie PandoviciAUI, LX, 892014pdf
1Gheorghe ChivuLe Liturgikon d’Antim Ivireanul et le triomphe du modèle valaque dans les écrits liturgiques roumainsDR, s.n., XIX (1), 72014pdf
html
2Gheorghe ChivuAntim Ivireanul and the Unification of Old Romanian Literary LanguageTDR, VI, 189-1992014pdf
html
1Alina CamilLiturghierul lui Antim Ivireanul – ediție fundamentală în evoluția Liturghierului românescMunteanu, 190-2082013pdf
0Maria MocanuO imagine a cărții în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei. I- IV, un corpus editat de I. Caproşu şi E. ChiaburuAUI, LIX, 183-1932013pdf
0Anca Elisabeta TatayIstoriografia cărţii româneşti vechi tipărite la Buda (1780-1830) şi a elementelor sale graficeLibraria, XI, 73-912012pdf
html
0Cristina CrețuNeofit Criteanul, Mitropolitul Ungrovlahiei. Un grec mai român decît româniiExplorări, I, 1562011pdf
0Florin BogdanContribuţii la istoria comerţului cu cartea în Transilvania (sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea). Studiu de caz: Minologhion (Blaj, 1781)Libraria, IX2010pdf
html
2Anca Elisabeta TatayGravura Roata Vieţii din Calendarul pe 100 de ani de la Buda, din 1814Libraria, VIII2009pdf
html
0Agnes ErichThe Development of Printing Press in Romanian Countries: a Changing WorldAUV, VI2008pdf
0Corina TeodorLectura la feminin. O analiză dinspre societatea românească a secolelor XVII–XVIIILibraria, VII2008pdf
html
0Elena Mihu, Florin BogdanCeasloave blăjene, 1751–1753Libraria, VII2008pdf
html
0Keith Andrew MasseyA Latin etymology for Romanian da = yesIanua, 8, 932008pdf
html
1Ruxandra Moașa NazareCărţile tipărite de negustorii braşoveni, fraţii Constantin şi Ioan BoghiciLibraria, VI2007pdf
html
0Liliana SoareLucrări de popularizare a ştiinţei alcătuite în Transilvania în jurul anului 1800ELI, 2 (1), 912006pdf
html
4Eva MârzaDin istoria tiparului românesc
Tipografia de la Alba Iulia (1577–1702)
Imago1998

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].