“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Ceasloave blăjene, 1751–1753

Authors:
Publication: Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, VII
p-ISSN:1583-4468
Publisher:Biblioteca Județeană Mureș
Place:Tîrgu-Mureș
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

21Mircea TomescuIstoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918Editura Științifică1968
1Aurel FilimonNouă contribuțiuni la Bibliografie veche româneascăDR, VI, 3741929-1930pdf
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: