“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Esențialitatea diacroniei
  • The essentialness of diachrony

Author:
Publication: Diacronia, 1, Section Editorial, A1
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Entitățile naturale primare—plantele și animalele—sau derivate—societatea, limba și cultura—apar prin anevoios travaliu diacronic, au a răspunde unor nevoi dezvoltate diacronic, există și funcționează diacronic. Cu toate acestea, prin instrumentele sale, omul poate doar percepe și surprinde fragmentul, fixîndu-l pentru o clipă prelungită, motiv obiectiv pentru care el segmentează realitatea spațio-temporală în conformitate cu propriile proporții și capacități. Aceasta însă nu se poate supune segregării nefirești a unuia dintre produsele și elementele ei, pe deplin neputînd fi înțeleasă decît așa cum există ea, ca întreg. După completarea parcursului sincronic, cea care poate oferi cuprinderea și înțelegerea întregului care devine este calea metodei diacronice.
  • Natural entities—plants and animals, on the one hand, society, language, and culture, on the other—emerge through an assiduous diachronic effort, respond to diachronically developed needs, exist and function diachronically. However, through the instruments at his disposal, man can only perceive and grasp the “fragment”, seizing it for a prolonged instant, which explains his objective tendency to segment the spatiotemporal reality according to his own proportions and abilities. Reality itself, however, cannot be subjected to the unnatural segregation of one of its own products and elements, and cannot be fully comprehended in any other way than how it exists: as a whole. At the end of the synchronic road, what offers comprehension and understanding of the ontologically-becoming whole is the path of the diachronic method.
Key words:
  • organism, evoluție, diacronie, sincronie
  • organism, evolution, diachrony, synchrony
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

1Enikő PálSextil Puşcariu în şi despre diacronieCSP, II, 314-3262015pdf

References in this publication: 10

3Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 28-472014pdf
html
3Alexandru GaftonSocial dynamics and the linguistic normDICE, XI (2), 72014pdf
html
1Alexandru Gafton
  • Donc
  • Deci
ELI, 8, 152011pdf.fr
pdf.ro
1Camelia UșureluLa grammaticalisation des opérateurs factitifs en roumainRRL, LVI (2), 159-1662011pdf
html
6Dana NiculescuThe Grammaticalization of the Future Tense Forms in 16th Century RomanianRRL, LVI (4), 421-4402011pdf
html
2Ioan MilicăGrammaticalisation et expressivitéRRL, LV (3), 301-3122010pdf
html
3Iulian PopescuTimp și limbaj
Introducere în lingvistica lui Gustave Guillaume
Institutul European2006
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
1Alfred Loisy
  • Essai historique sur le sacrifice
  • Sacrificiul. Eseu diacronic
Nourry; Editura Demiurg1920; 2018 (trad.)html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN