“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Essai historique sur le sacrifice
  • Sacrificiul. Eseu diacronic

Author:
Publisher:Nourry; Editura Demiurg
Place:Paris; Iași
Year:
Links:

Table of contents:

Introducere (Alexandru Gafton)
Notă asupra ediției (Adina Chirilă)
• Capitolul întîi. – Acțiunea sacră
  I. Natura acțiunii sacre
  II. Agenții acțiunii sacre
  III. Elementele acțiunii sacre
  IV. Locul și timpul acțiunii sacre
• Capitolul II. – Figurația ritualică
  I. Caracterul figurației ritualice
  II. Figuranții
  III. Simbolismul elementelor materiale și formale ale acțiunii sacre
  IV. Simbolismul locurilor, imaginilor și momentelor sacre
• Capitolul III. – Cauzele esențiale și aspectele principale ale acțiunii ritualice
  I. Cauzele acțiunii ritualice
  II. Tipurile sau aspectele pozitive și negative ale acțiunii sacre
• Capitolul IV. – Sacrificiul în riturile funerare și în cultul morților
  I. Riturile funerare la cei ne-civilizați și la popoarele antice
  II. Cultul morților la cei ne-civilizați și la popoarele din vechime
  III. Riturile funerare și cultul morților în religiile mîntuirii
• Capitolul V. – Sacrificiul în riturile de sezon
  I. Riturile totemice și riturile vînătorii și pescuitului la cei ne-civilizați
  II. Riturile ploii, vîntului și soarelui
  III. Primele roade
  IV. Sacrificiile agrare
  V. Ciclurile sărbătorilor sezoniere
• Capitolul VI. – Sacrificiul și divinația
  I. Magia divinatorie
  II. Divinația prin sacrificiu
• Capitolul VII. – Sacrificiile de alianță și de jurămînt
  I. Riturile de alianță
  II. Sacrificiile imprecatorii
  III. Rituri mixte
• Capitolul VIII. – Sacrificiile de purificare și de expiere
  I. Eliminarea răului prin mijlocirea ritului
  II. Riturile de purificare individuală
  III. Lustrațiile colective ocazionale
  IV. Sacrificiile din lustrațiile periodice
  V. Sacrificiile expiatoare din cultul iudaic și interpretarea sacrificială a morții lui Cristos
• Capitolul IX. – Sacrificiile de consacrare
  I. Sacrificiile de întemeiere
  II. Consacrarea templelor; fetișuri, imagini, stele; consacrarea bisericilor în cultul creștin
• Capitolul X. – Sacrificiile de inițiere
  I. Riturile de inițiere comună la cei ne-civilizați
  II. Inițierea magicienilor, consacrarea căpeteniilor sau a regilor și cea a preoților
  III. Inițierile în confreriile religioase și în misteriile mîntuirii
• Capitolul XI. – Sacrificiul din cadrul serviciului ordinar al zeilor
  I. Acțiune magică, oblație sacră și comuniune divină
  II. Sacrificiile de oblație totală
  III. Sacrificiile mîncate
  IV. Serviciul zeilor
• Capitolul XII. – Economiile sacrificiale ale diferitelor religii
  I. Cultele celor ne-civilizați și ale celor semi-civilizați
  II. Religiile Chinei și ale Japoniei, vechile religii ale Egiptului, ale Mesopotamiei, ale Indiei și ale Persiei
  III. Vechile religii ale celților, ale germanilor, ale slavilor, ale popoarelor elenice, ale romanilor; misteriile păgînismului greco-roman
  IV. Cultele canaaneene, religia lui Israel și iudaismul, vechile culte ale Arabiei și islamismului, cultul creștin
• Concluzie
Alfred Firmin Loisy. Portret (Alexandru Gafton, Adina Chirilă)

Cover:

Sacrificiul. Eseu diacronic

Citations to this publication: 1

Reviews of this publication: 1

Georgiana Lungu-BadeaTranslationes, 10, 202-2042018pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].