“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte ale terminologiei, cu privire specială asupra celei lingvistice, din perspectiva teoriei vocabularului

Author:
Publication: Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, 1
p-ISSN:1582-5523
Publisher:Universitatea „1 Decembrie 1918”
Place:Alba Iulia
Year:
Language: Romanian
Links:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 23

91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
5Valeria Guțu Romalo«Termenul» – unitate a limbiiLR, XLVI (1-3), 1031997
7Mariana Ploae HanganuSpecificul terminologiei ca știință în raport cu celelalte științe ale limbajuluiLR, XLIV (9-12), 5291995
1Ion DănăilăPentru un inventar general al lexicului limbii româneLR, XLII (2), 611993
11Ion CoteanuTerminologia tehnico-științifică. Aspecte, problemeLR, XXXIX (2), 951990
1Daniela Rovența-FrumușaniLe langage des sciences et les sciences du langageRRL, XXXIII (4), 2911988
1Ion CoteanuDin nou despre impactul terminologiei tehnico-științificeLR, XXXVI (3), 1851987
1Valeria Guțu RomaloÎn legătură cu „metalimbajul”SCL, XXXVI (3), 2131985
1Constantin DominteSemantică metalingvistică: cu privire la terminologia verbului românescSCL, XXXI (4), 3811980
3Florin MarcuBazele elaborării și însușirii terminologiei științificeLR, XXIII (5), 3931974
80Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
1Maria GabreaObservații asupra clasificării propozițiilor după scopul comunicăriiLR, XXI (1), 491972
1Constant ManecaProblemas de terminologia lingüística rumanaRRL, XVI (1), 391971
1Paul Schveiger, Jacob MáthéRelația dintre componentul sintactic și cel semantic în gramatica generativă transformațională. (Un procedeu formal de definire)CL, XV (2), 2391970
18Solomon MarcusPoetica matematicăEditura Academiei1970
3Constant ManecaProbleme actuale ale terminologiei științifice și tehnice româneștiLR, XVI (6), 4911967
3Constant ManecaConsiderații asupra stilurilor limbii române literare în lumina frecvenței cuvintelorLR, XV (4), 3531966
1Constant ManecaConsiderații asupra frecvenței cuvintelor în limba română literară contemporanăSCL, XVII (6), 6231966
1I. Dănăilă, Toma PavelFormalizarea – valoarea ei gnoseologică și aplicarea ei în cercetarea lingvisticăLR, XIII (1), 31964
97Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
1Henri WaldPropoziția și judecataLR, X (6), 5211961
1Constant ManecaCuvîntul tehnic în stilul presei noastreLR, VIII (5), 111959

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].