“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Linguistique romane. Domaines et méthodes en linguistique française et romane
  • Lingvistica romanică. Domenii şi metode în lingvistica franceză şi romanică

Author:
Publisher:Armand Colin; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Paris; Iaşi
Year:
Links:

Table of contents:

Cuvînt înainte (Alexandru Gafton)
Prefață
Simboluri și abrevieri
0. Limbile romanice și lingvistica
 • Capitol preliminar
1. Limbile și varietățile romanice actuale
 1.1. Prezentarea limbilor romanice
 1.2. Studiul limbilor romanice sub aspect variațional
 1.3. Lingvistica textuală și pragmatică
2. Structurile și istoria internă a limbilor romanice
 2.0. Segmentarea și periodizarea
 2.1. Fonetica/fonologia și grafematica
 2.2. Morfologia
 2.3. Sintaxa
 2.4. Lexicologia
3. Istoria externă a limbilor și a varietăților romanice
 3.1. Introducere
 3.2. Epoca romană (– secolul al V-lea)
 3.3. Geneza Romaniei (secolele al V-lea – al X-lea)
 3.4. Romania în Evul Mediu timpuriu (secolele al XI-lea – al XV-lea)
 3.5. Epoca modernă (1500 – sfîrșitul secolului al XIX-lea)
 3.6. Epoca contemporană (1880-2000)
 3.7. Contribuțiile istoriei externe
4. Elemente de metodologie și de practică a cercetării
 4.0. Domenii metodologice
 4.1. Filologie. Studiul izvoarelor scrise pentru istoria idiomurilor romanice
 4.2. Elemente de istorie a disciplinei
5. Bibliografie
 5.1. Sigle (Reviste, bibliografii, serii, dicționare, corpusuri de texte)
 5.2. Lucrări cu caracter general, monografii și articole

Cover:

Lingvistica romanică

Citations to this publication: 6

0Cosmin CăprioarăQuelques considerations en marge de l’intercomprehensionAOU, XXVIII (1), 108-1132017pdf
html
0Maria Laura RusAspects of word formation in Romance languagesGIDNI, 3, 800-8052016pdf
html
0Maria-Laura RusTendinţe evolutive în fonetica limbilor romaniceStudia UPM, 21, 532016pdf
0Sophie SaffiLa représentation de la personne au sein de la chronogenèse italienneStudia UBB, LVII (3), 172012pdf
0Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
8Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008

Reviews of this publication: 2

Cosmin CăprioarăDiacronia, 3, A432016pdf.ro
pdf.en
Simona AileniiAUI, LIX, 223-2242013pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].