“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Originea istroromânilor. Certitudini şi ipoteze

Author:
Publication: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 158-165
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Publisher:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 15

5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
185Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
219Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
7Vasile ArvinteLimita de vest a teritoriului romanizat de la baza limbii româneALIL, XX, 51969pdf
html
40Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
10Emil PetroviciElementele sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului de formare a limbii româneCL, XII (1), 111967
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
48Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
7Emil PetroviciProblema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii romîneștiLR, IX (1), 791960
189Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
80Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
4Alexandru RosettiAsupra repartisărei dialectale a istroromîneiGS, V (1-2), 11931-1932
138Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: