“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Sinteze de dialectologie română

Authors:
Publisher:Editura Universitară
Place:București
Year:

Citations to this publication: 6

0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
0Przemysław DębowiakMaterialul românesc din Dicţionarul ţarinei Ecaterina cea MarePhil. Jass., XIV (1), 29-582018pdf
1Margareta Manu MagdaIncidentele în graiurile munteneştiLR, LXV (4), 475-4862016pdf
1Carmen-Irina FloareaRepartiţia lui u final în dacoromână (pe baza ALRR. Sinteză)FD, XXXIV, 132015pdf
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 56, 2013). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2013LR, LXIII (2), 161-2942014pdf
html
0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciAspectul verbal în dialectul meglenoromânFD, XXXIII, 1232014pdf

Reviews of this publication: 2

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].