“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Sinteze de dialectologie română

Authors:
Publisher:Editura Universitară
Place:București
Year:

Citations to this publication: 4

0Przemysław DębowiakMaterialul românesc din Dicţionarul ţarinei Ecaterina cea MarePhil. Jass., XIV (1), 29-582018pdf
0Margareta Manu MagdaIncidentele în graiurile munteneştiLR, LXV (4), 475-4862016pdf
0Carmen-Irina FloareaRepartiţia lui u final în dacoromână (pe baza ALRR. Sinteză)FD, XXXIV, 132015pdf
0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciAspectul verbal în dialectul meglenoromânFD, XXXIII, 1232014pdf

Reviews of this publication: 2

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].