“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Néologismes d’origine latine dans les écrits de Dimitrie Cantemir. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor

Author:
Publication: Diversité et identité culturelle en Europe, XV (2), Section Confluences, p. 111-120
p-ISSN:2067-0931
Publisher:Editura Muzeul Literaturii Române
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

72Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
76Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
36Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
64Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: