“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Sisteme ortografice și identitate lingvistică la comunitatea românofonă din estul Serbiei
  • Writing systems and linguistic identity of the Vlach community of Eastern Serbia

Authors:
Publication: Diacronia, 7, A106
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • În studiul de față ne ocupăm dintr-o perspectivă preponderent sociolingvistică de sistemele de scriere create de-a lungul timpului pentru reprezentarea grafică a variantei limbii române vorbite de comunitatea românofonă din Serbia de est. Urmărim în special ce influențează alegerea unui alfabet (latin sau chirilic), a unor convenții ortografice și a unui sistem de scriere și cum se corelează această alegere cu atitudinea ideologică (reintegraționistă sau independentistă) a propunătorilor. În acest scop, analizăm sistemele ortografice utilizate pentru redarea vernacularei în „Vorba noastră”, prima publicație în varianta locală (1945–1948), și mai ales sistemele propuse în ultimii 20 de ani de membrii comunității angajați în dispute politice și lingvistice (Paun Es Durlić, Dragomir Dragić, Slavoljub Gacović, Ljubiša lu Boža Kići, Societatea „Gergina”). Analiza și compararea sistemelor demonstrează importanța factorilor ideologici, sociali și politici în crearea și impunerea unei ortografii pentru un idiom nescris.
  • In this article we examine, from a predominantly sociolinguistic perspective, the writing systems created throughout time for the graphic rendering of the variety of Romanian spoken by the Vlachs of Eastern Serbia. We especially investigate what influences the choice of a script (Latin or Cyrillic), of orthographic conventions and of a writing system, and how this choice correlates with the ideological attitude (reintegrationist or independentist) of the proponents. To this end, we analyse the writing systems used for rendering the vernacular in “Vorba noastră”, the first publication in the local variety (1945–1948), and the systems put forward in the last 20 years by the members of the community engaged in political and linguistic debates (Paun Es Durlić, Dragomir Dragić, Slavoljub Gacović, Ljubiša lu Boža Kići, the “Gergina” Association). The analysis and the comparison of the systems attest to the importance of the ideological, social and political factors in creating and imposing an orthography for an unwritten idiom.
Key words:
  • sociolingvistică, comunități românofone, ortografie
  • sociolinguistics, Vlachs of Eastern Serbia, ortography
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 2

0Annemarie Sorescu-MarinkovićFor a Corpus of Vlach Romanian Charms. Current Situation and PerspectivesPhil. Jass., XVI (1), 237-2512020pdf
html
0Annemarie Sorescu-Marinković, Monica HuțanuIdeology and representation of Vlach Romanian online. Between linguistic activism and unengaged language useBul. UTBv, 12 (1), 71-862019pdf
html

References in this publication: 3

4Monica Huțanu, Annemarie Sorescu-MarinkovićGraiul vlah în școlile din Serbia răsăriteană: provocări și perspectivePhil. Jass., XI (2), 2012015pdf
2Annemarie Sorescu-MarinkovićVorbarĭ Rumîńesk: The Vlach on line DictionaryPhil. Jass., VIII (1), 47-602012pdf
html
2Annemarie Sorescu-MarinkovićComunităţi românofone din Serbia. Identitate lingvistică sau ceva mai mult?Rom. major.2007pdf
html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN