Article
Diacronia 7, April 27, 2018, art. A104 (p. 1–11)https://doi.org/10.17684/i7A104ro

Prima hartă a zăcămintelor de sare din România (1780). Toponimele corespondente actuale

Dinu Moscal

Affiliations

 • Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Str. Lascăr Catargi 54, 700107 Iași, România
 • Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

History

Primit: 29 octombrie 2017
Acceptat: 20 noiembrie 2017
Publicat: 30 noiembrie 2017

Key words

zăcăminte de sare
izvoare saline
Carpați
toponimie
harta lui Fichtel (1780)

Abstract

Istoricul exploatării sării în zona arcului carpatic reprezintă încă un deziderat pentru anumite perioade ale provinciilor istorice ale României, deși s-au scris relativ multe lucrări pe această temă. Harta de la 1780 a zăcămintelor de sare din arcul carpatic reprezintă una dintre realizările importante în acest domeniu. Unul dintre lucrurile necesare acestui istoric este identificarea locurilor de unde se extrage sau s-a extras sare. După un scurt istoric al atestărilor primare legate de exploatarea sării pe teritoriul României, lucrarea de față prezintă contribuția lui Fichtel (1780) în identificarea zăcămintelor de sare din acest spațiu. Actualizarea toponimelor din hartă nu prezintă dificultăți pentru provinciile istorice Moldova și Valahia, însă nu la fel este și în cazul toponimelor din Transilvania, nomenclatura din perioada dominației maghiare (pînă în 1918) fiind în mare parte schimbată începînd cu anul 1919. Pentru toate acestea s-au dat corespondentele din nomenclatura actuală. Lucrarea oferă o actualizare a localizării izvoarelor, fîntînilor și sedimentelor de sare identificate de Fichtel, prin identificarea toponimelor corespondente actuale pentru cele indicate în hartă.

Links

 • Full text (in Romanian; 11 p., 1 MB)
 • References and citations in BDD
 • Export citation
  Text:Moscal, D. (2017). Prima hartă a zăcămintelor de sare din România (1780). Toponimele corespondente actuale, Diacronia 7 (November 30), A104 (1–11), https://doi.org/10.17684/i7A104ro
  BibTeX:@ARTICLE{moscal2017,
   author = {Dinu Moscal},
   title = {Prima hartă a zăcămintelor de sare din România (1780). Toponimele corespondente actuale},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {November},
   number = {7},
   eid = {A104},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i7A104ro},
   pages = "(1–11)",
   url = {https://www.diacronia.ro/journal/issue/7/A104/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1498 / 1448 / 2946

 • Downloads (full text): 3520 / 1682 / 5202