“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Prima hartă a zăcămintelor de sare din România (1780). Toponimele corespondente actuale
  • The first map of salt deposits in Romania (1780). Current corresponding toponyms

Author:
Publication: Diacronia, 7, A104
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Istoricul exploatării sării în zona arcului carpatic reprezintă încă un deziderat pentru anumite perioade ale provinciilor istorice ale României, deși s-au scris relativ multe lucrări pe această temă. Harta de la 1780 a zăcămintelor de sare din arcul carpatic reprezintă una dintre realizările importante în acest domeniu. Unul dintre lucrurile necesare acestui istoric este identificarea locurilor de unde se extrage sau s-a extras sare. După un scurt istoric al atestărilor primare legate de exploatarea sării pe teritoriul României, lucrarea de față prezintă contribuția lui Fichtel (1780) în identificarea zăcămintelor de sare din acest spațiu. Actualizarea toponimelor din hartă nu prezintă dificultăți pentru provinciile istorice Moldova și Valahia, însă nu la fel este și în cazul toponimelor din Transilvania, nomenclatura din perioada dominației maghiare (pînă în 1918) fiind în mare parte schimbată începînd cu anul 1919. Pentru toate acestea s-au dat corespondentele din nomenclatura actuală. Lucrarea oferă o actualizare a localizării izvoarelor, fîntînilor și sedimentelor de sare identificate de Fichtel, prin identificarea toponimelor corespondente actuale pentru cele indicate în hartă.
  • The history of salt exploitation in the Carpathian arc area is far from being complete regarding certain periods of Romania’s historical provinces, although a lot has been written on this topic. A map of the salt deposits drafted in 1780 represents one of the most important achievements in this field. One of the mandatory aspects of this historical approach is the identification of places from where salt is or was extracted. Following a short history of the primary documentations of the exploitation of salt on the territory of Romania, this study presents Fichtel’s (1780) contribution to identifying the salt deposits on this territory. The updating of the toponyms on the map poses no difficulties for the historical provinces Moldavia and Wallachia, yet the situation is different in the case of the toponyms in Transylvania, since the nomenclature from the Hungarian domination period (until 1918) was mostly modified starting with the year 1919. Correspondences from the current nomenclature were provided for all these toponyms. The study offers an update of the localization of salt wells or springs and sedimentary deposits of salt, as indicated by Fichtel, by identifying present corresponding toponyms for the ones indicated on the map.
Key words:
  • zăcăminte de sare, izvoare saline, Carpați, toponimie, harta lui Fichtel (1780)
  • salt deposits, salt springs, Carpathians, toponymy, Fichtel’s map (1780)
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN