“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Elipsa nominală și construcția partitivă

Authors:
Publication: Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, Section Morfosintaxă, p. 109
Editors:Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela Constantinescu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 6

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].