“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

L’adaptation: Difficultes de delimitation d’un concept

Author:
Publication: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIII, p. 57-68
p-ISSN:1223-7248
Publisher:Ovidius University Press
Place:Constanța
Year:
Abstract:Lucrarea îşi propune să scoată în relief, în urma analizării diferitelor definiții date conceptului de adaptare (ca procedeu indirect de traducere), descrierea insuficientă şi delimitarea imprecisă a acestui concept, să stabilească apoi criteriile ce trebuie luate în considerare pentru definirea mai exactă a adaptării şi să precizeze dificultățile acestui demers, dată fiind suprapunerea diverselor criterii.
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: