“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • În numele tatălui. Un mit personal dostoievskian
  • In the name of the father. A personal dostoevskian myth

Author:
Publication: Diacronia, 13, A185
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • De numele lui Dostoievski se leagă, deja, aproape la fel de multe mituri, unele în legătură cu opera, altele în raport direct cu viața scriitorului. Fără să-i poată umbri, însă, din strălucire, cu atît mai mult cu cît adevărata dimensiune a marii sale opere nu încetează să-și dezvăluie secretele și sensurile. Concentrat în multe dintre capodoperele sale pe figura paternă, proiectată la modul manifest sau uneori, într-un registru latent, scriitorul rămîne captiv propriilor sale subterane, din care își extrage creativitatea, sublimînd fără îndoială, o suferință. Iar acea suferință se pare că a încercat-o, în mod constant pe tot parcursul vieții. Țesătura simbolică a operei dezvăluie o adevărată rețea tematică în care figura tatălui domină asemenea unei divinități, de cele mai multe ori, indiferente și absente.
  • Dostoevsky’s name is already linked to an almost equal number of myths concerning his works, as his life. This fact does not, however, take away from his resplendence, since the true dimension of his great works is still revealing its secrets and meanings. Focused in many of his masterpieces on the paternal figure (manifestly projected or, sometimes, expressed in a latent register), the writer remains captive to his own abyss, from which he derives his creativity, undoubtedly distilling his torment – a torment, it seems, he experienced constantly throughout his life. The symbolic weaving of his work reveals a true thematic network in which the image of the father dominates akin to a god – usually an indifferent and absent one.
Key words:
  • psihocritică, figură patern, erou, complex
  • psychocritics, paternal figure, hero, complex
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

1Leonte IvanovDouă din premisele „marii literaturi”AUI, LX, 1572014pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN