“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Desinența de plural –le și interferențe între morfologia flexionară și cea derivațională
  • The plural ending –le and influences between the inflectional and the derivational morphology

Author:
Publication: Diacronia, 6, A84
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • În articol sînt descrise situațiile în care desinența de plural –le are valoare derivativă, de formare a unor substantive la plural, de genul feminin. Ea face parte din două sufixe cu care se derivă substantive la plural, ale și ele (ambele cu sufixe dezvoltate). În unele formații împrumutate sufixele au fost atașate etimonului pentru a le încadra în sistemul morfologic românesc, iar alte formații au fost create în limba română. Unele formații neologice cu ale au fost împrumutate, fiind analizabile în română. Sînt inventariate formațiile cu aceste sufixe (și cu cele dezvoltate), în principal pe baza DA, DLR, DI și MDA. În articol se fac și observații privind vechimea sufixelor și a formațiilor, productivitatea, raportul cu eventualele forme de singular (acolo unde există) și sînt descrise cîteva aspecte teoretice.
  • In this article we describe the situations in which the plural ending –le has a derivative value, creating feminine plural nouns. This ending is part of two suffixes used to derive plural nouns, ale and ele (both with complex suffixes). In some borrowed formations the suffixes were attached to the etymons in order to adapt them to the Romanian morphological system, while other formations were created in Romanian. Some neological formations with ale were borrowed and they are analysable in Romanian. We present a list with the derivatives created with these suffixes (and the developed suffixes), based on several dictionaries: DA, DLR, DI, and MDA. In the article we make some remarks regarding the dating of these suffixes and formations, their productivity, the relation between the plural derivatives and the singular nouns (if there are any) and we describe some theoretical aspects.
Key words:
  • morfologie flexionară, morfologie derivațională, desinența –le, sufixul –ale, sufixul –ele
  • inflectional morphology, derivational morphology, the ending –le, the suffix –ale, the suffix –ele
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN