“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (II)
  • Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (II)

Authors:
Publication: Diacronia, 4, A51
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Articolul se concentrează asupra particularităților ce definesc scrisul epistolar românesc în perioada sa de formare și de consolidare. Analiza structurii și trăsăturilor stilistice ale textului epistolar are în vedere compoziția vechilor documente românești, în conformitate cu standardele impuse de formularul creat după model slavon, dar și raportarea textelor vechi la doctrina celor trei ipostaze ale elocuției – stilul simplu, stilul moderat și stilul înalt. Descrierea vechiului stil epistolar românesc este întregită prin propunerea unei clasificări funcționale a documentelor pe baza modelului comunicativ dezvoltat de Roman Jakobson (1964); într-un cadru delimitat de cei șase factori ai comunicării, scrierile epistolare sînt organizate în diferite categorii, în funcție de aparteneța socio-culturală a emițătorului și de competența comunicativă a acestuia și, respectiv, a receptorului, precum și în funcție de raportarea mesajului epistolar la context, la codul lingvistic utilizat și la specificul canalului comunicativ.
  • The article aims at revealing the features of Romanian letter-writing during its stages of formation and consolidation. The structural and the stylistic analysis of letters is carried out with regard to the composition of the documents written in Old Romanian according to the requirements imposed by the Slavonic template and with regard to the rhetorical division of the three styles: the simple style, the middle style and the grand style. The description of the Old Romanian epistolary style is based on a taxonomy inspired by Roman Jakobson’s functional communicative model (1964). Following the six factors identified by Jakobson, letters are classified according to the socio-cultural status and the communicative competence of the addresser and of the addressee and in line with the context, the channel and the linguistic code used to write them.
Key words:
  • scrisoare, retorică, funcționalism, stilul epistolar românesc
  • letter, rhetoric, functionalism, Romanian epistolary style
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 7

1Ioan Milică, Gabriela-Iuliana Morcov
  • Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)
  • Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (I)
Diacronia, 3, A392016pdf.ro
pdf.en
4Ioan MilicăNoțiuni de stilisticăVasiliana ’982014
4Michael Metzeltin, Margit ThirAntropologia textuluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
48Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN