Article
Diacronia 9, May 7, 2019, A131 (1–16)https://doi.org/10.17684/i9A131ro

Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul

Ștefan Găitănaru

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea din Pitești, Str. Gh. Doja 41, 110253 Pitești, România

History

Primit: 12 februarie 2019
Acceptat: 5 martie 2019
Publicat: 7 mai 2019

Key words

paradox
oximoron
perioadă
ipotetic
adversativ

Abstract

Studiul de față își propune să evidențieze faptul că perioada condițională și cea concesivă sînt două forme de manifestare a raționamentului ipotetico-deductiv la nivelul limbajului natural. Au fost descrise în diacronie evoluția conectorilor, uneori cu sublinierea zonelor de interferență, valorile semantice impuse de componenta modală a predicativității și de determinismul contextual. Analiza evolutivă a conectorilor a scos în evidență faptul că limba română veche, pentru impunerea sensului procedural concesiv cunoaște, ca celelalte limbi romanice, o zonă mare de creativitate, dar, spre deosebire de acestea, își exercită și caracterul conservator. Conceperea celor două raporturi sintactice ca variante ale aceluiași sistem, urmărește proiecția stilistică (paradoxul și oximoronul), relația semantică și formală a conectorilor și implicarea conectorilor coordonatori adversativi în polarizarea opozițiilor în limba română veche.

Links

 • Full text (in Romanian; 16 p., 262 KB)
 • 24 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Găitănaru, Șt. (2019). Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul, Diacronia 9 (May 7), A131 (1–16), https://doi.org/10.17684/i9A131ro
  BibTeX:@ARTICLE{gaitanaru2019,
   author = {Ștefan Găitănaru},
   title = {Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2019},
   month = {May},
   number = {9},
   eid = {A131},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i9A131ro},
   pages = "(1–16)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/9/A131/ro}
  }

Copyright

© 2019 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 554 / 526 / 1080

 • Downloads (full text): 875 / 767 / 1642