Editorial
Diacronia 8, October 7, 2018, A113 (1–10)https://doi.org/10.17684/i8A113ro

Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt

Gheorghe Chivu

Affiliations

 • Facultatea de Litere, Universitatea din București, Str. Edgar Quinet 5–7, Sector 1, 010017 București, România
 • Academia Română, Calea Victoriei 125, Sector 1, 010071 București, România

History

Primit: 4 iunie 2018
Acceptat: 9 iunie 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Key words

limbă română literară
normă literară
forme verbale culte
sum
sunt

Abstract

Istoria formelor verbale sum și sunt, introduse în scrisul literar de școala latinistă ardeleană, pune în evidență un proces sinuos de elaborare a unor norme de tip cult în cadrul românei literare moderne. Deloc linear, acest proces a fost influențat concomitent de două tendințe, nu totdeauna convergente, manifestate în scrisul românesc de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea pînă la începutul secolului al XX-lea: utilizarea unor forme culte, preluate din latină sau modelate după tipare latinești, respectiv revitalizarea unor fenomene lingvistice cu circulație regională, considerate moștenite din latină.

Propuse inițial ca rostiri literare, cele două forme au fost acceptate și utilizate mult timp ca grafii etimologizante corespunzătoare lui sîm, respectiv suntu, atestate în zone dialectale cu caracter conservator. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea (sum), respectiv în primele decenii ale secolului al XX-lea (sunt), cele două grafii au redevenit norme ortoepice, în condițiile predominanței tradiției fonologice în scrisul românesc.

Links

 • Full text (in Romanian; 10 p., 176 KB)
 • 14 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Chivu, Gh. (2018). Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt, Diacronia 8 (October 7), A113 (1–10), https://doi.org/10.17684/i8A113ro
  BibTeX:@ARTICLE{chivu2018,
   author = {Gheorghe Chivu},
   title = {Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {October},
   number = {8},
   eid = {A113},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A113ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A113/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 750 / 695 / 1445

 • Downloads (full text): 1045 / 1003 / 2048