Article
Diacronia 6, September 30, 2017, A87 (1–14)https://doi.org/10.17684/i6A87ro

Evoluția descendenților lui ipse în limba română

Andra Vasilescu

Affiliations

 • Facultatea de Litere, Universitatea din București, Str. Edgar Quinet 5–7, Sector 1, 010017 București, România
 • Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Calea 13 Septembrie 13, 050711 București, România

History

Primit: 16 mai 2017
Acceptat: 3 iunie 2017
Publicat: 30 septembrie 2017

Key words

limba română
lat. ipse
evoluția formelor
evoluția uzului
intensificator
particulă focală

Abstract

Lat. ipse a evoluat diferit în limbile romanice, limba română fiind cea care a conservat cel mai bine uzurile, îmbogățindu-le cu unele noi. Scopul cercetării este de a pune în evidență evoluția reflexelor formal-funcționale ale lui ipse pe teren românesc: îns1, îns2/ins, îns(ă)3, însul, nusul, dînsul, adins, însuși, posibil și focalizatorul legat –și. Analiza este o dezvoltare a unor cercetări anterioare pe un corpus extins de limbă veche, completat acum cu un corpus amplu de română contemporană non-standard, vorbită subdialectal. Fenomenele semnificative din româna veche comparativ cu latina sînt proliferarea formelor, conservarea uzurilor paralel cu apariția unora noi, îmbogățiri semantice și constituirea unor sinonimii lexico-funcționale relativ numeroase. Româna veche a reorganizat cuplurile formă-funcție, a introdus variante poziționale condiționate sintactic și marcarea diferențială a obiectului prepozițional, a lărgit sensurile ca efecte contextuale ale prototipului focalizator, a limitat ambiguitatea cu reflexivul și reciprocul, a gramaticalizat deicticul textual demonstrativ în conjuncție adversativă. Pentru româna modernă sînt semnificative constituirea unor omonimii lexico-gramaticale care elimină ambiguitățile, precum și apariția unor diferențe de registru. Evoluția lat. ipse pe teren românesc ilustrează un caz de poligramaticalizare și polimorfism, care nu e singular în istoria idiomurilor neo-latine.

Links

 • Full text (in Romanian; 14 p., 227 KB)
 • 15 references and one citation in BDD
 • Export citation
  Text:Vasilescu, A. (2017). Evoluția descendenților lui ipse în limba română, Diacronia 6 (September 30), A87 (1–14), https://doi.org/10.17684/i6A87ro
  BibTeX:@ARTICLE{vasilescu2017,
   author = {Andra Vasilescu},
   title = {Evoluția descendenților lui ipse în limba română},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {September},
   number = {6},
   eid = {A87},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i6A87ro},
   pages = "(1–14)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/6/A87/ro}
  }

Copyright

© 2017 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 936 / 1002 / 1938

 • Downloads (full text): 1331 / 1446 / 2777