Article
Diacronia 2, July 17, 2015, A26 (1–9)https://doi.org/10.17684/i2A26ro

Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice

Dinu Moscal

Affiliations

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. T. Codrescu 2, 700481 Iași, România

History

Primit: 3 mai 2015
Acceptat: 14 iunie 2015
Publicat: 17 iulie 2015

Key words

diacronie
evoluția limbilor
diferențiere dialectală
istoria limbii
semantică istorică

Abstract

Articolul de față are în vedere importanța variației diacronice în cadrul cercetărilor dedicate cîmpului lexical, precum și implicațiile la nivelul aplicațiilor practice. Se disting două perspective de cercetare majore în domeniu, cea tradițională, lipsită de un instrumentar propriu-zis pentru o cercetare semantică, și cea modernă, care beneficiază de contribuțiile aduse de lingvistica structurală. Este pusă în evidență importanța pe care o are variația diacronică pentru fiecare dintre aceste două perspective, precum și impactul la nivel practic. Dacă în cazul primei perspective, analiza dicronică a unui cîmp onomasiologic este o trăsătură definitorie, cadrul teoretic al perspectivei moderne exclude cercetarea variației unui cîmp, atît în plan diacronic, cît și în plan sincronic. În partea finală a articolului este arătată importanța descrierii din perspectiva modernă a unui cîmp lexical la fiecare nivel al variației sale, sincronice sau diacronice. Acest fapt conduce la o identificare mai exactă a semnificației cuvintelor ce fac parte dintr-un cîmp în cadrul fiecărei variante a unei limbi istorice. De asemenea, este exemplificată utilitatea acestor rezultate în cadrul lexicografiei.

Links

 • Full text (in Romanian; 9 p., 129 KB)
 • One reference and one citation in BDD
 • Export citation
  Text:Moscal, D. (2015). Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice, Diacronia 2 (July 17), A26 (1–9), https://doi.org/10.17684/i2A26ro
  BibTeX:@ARTICLE{moscal2015,
   author = {Dinu Moscal},
   title = {Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {July},
   number = {2},
   eid = {A26},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i2A26ro},
   pages = "(1–9)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/2/A26/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1576 / 2001 / 3577

 • Downloads (full text): 1863 / 1980 / 3843