“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

„Deci”, în româna vorbită actuală

Author:
Publication: Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, Section Pragmatică și stilistică
ISBN:9789737373694
Editors:Camelia Stan, Rodica Zafiu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 2

0Liliana HoinărescuPragmatica reformulării în limba română. Funcţii discursive ale marcatorului adicăSCL, LXVI (1), 3-332015pdf
html
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].