“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Neologismul, sursă de „imagini pierdute”

Author:
Publication: G.I. Tohăneanu: Exegi Monumentum. Lucrările Colocviului „G.I. Tohăneanu” (ediţia a V-a, 14 septembrie 2018), Section Limba română / Romanian Language, p. 176-184
ISBN:978-973-125-717-4
Editors:Maria Subi
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
5Arsène Darmesteter
  • La Vie des mots
    Étudiée dans leurs significations
  • Viața cuvintelor
    Studiată în semnificațiile lor
Ch. Delagrave; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1895; 2015 (trad.)html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: