“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Mărturii toponimice din fondul documentar Domeniile Coroanei României

Author:
Publication: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Section Onomastică, p. 624
ISBN:978-606-543-726-5
Editors:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Publisher:Editura Mega, Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[Toponymic evidence from the holdings of the Romanian Crown Domains]
The collection of historical, economic, military, sociocultural and toponymic-topographic documents within the holdings of the Romanian Crown Domains are of inestimable value. As part of the state patrimony, the aforementioned records have been made available for public research. This paper looks at several toponymic fields, in various derivational instances.
Key words:apparent toponym, derivational instance
Language: Romanian

Citations to this publication: 1

References in this publication: 8

2Adrian Rezeanu„Toponimul aparent” în structura Dicţionarului toponimic al României. MunteniaLR, LXIII (1), 1332014pdf
html
5Ioan-Mircea Farcaș, Vasile Frățilă, Adrian Rezeanu, Sorin S. Vișovan, Ștefan VișovanValea Izei
Studii de onomastică și dialectologie
Editura Universității de Nord2012
42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
7Adrian RezeanuTerminologia geografică populară în urbanonimieFD, XXIV-XXVI, 2132005-2007
13Ecaterina MihăilăDespre geneza și funcția numelor propriiLR, XXVII (3), 2671978
9Viorica FloreaRaportul dintre înțelesul numelor de locuri și cel al numelor comune corespunzătoareLR, XXIV (3), 2151975
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: