“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Predare şi traducere: două aspecte ale receptării limbii şi literaturii române în Spania

Author:
Publication: Limba și literatura română în spațiul etnocultural dacoromânesc și în diaspora, Section Critică și istorie literară: I. Există frontiere literare?
ISBN:973-8179-79-3
Editors:Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu
Publisher:Editura Trinitas
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: