“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Acumularea de mărci în exprimarea diminutivării. Dubla diminutivare și diminutivarea multiplă

Author:
Publication: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 235
Editors:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 6

5Adrian ChircuDespre diminutivarea substantivelor neologice în limba română actualăBidu-Vrănceanu, 692011
11Rodica ZafiuDiminutivele în româna actuală: lexicalizare și utilizare pragmaticăBidu-Vrănceanu, 3732011
3Mircea FarcașDerivarea cu sufixe diminutivale în subdialectul maramureșeanSIL1, 352008
25Claudia TudoseDerivarea cu sufixe în româna popularăEditura Universităţii1978
4Elena CarabuleaDubla diminutivare în limba românăSCL, XXIII (5), 5091972
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: