“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Variația terminologică în terminologia meteorologiei. Studiu de caz: sintagma terminologică VORTEX POLAR în mass-media actuală

Author:
Publication: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 209
Editors:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 4

1Andreea-Victoria GrigoreCaracteristici ale terminologiei meteorologice din perspectivă lexicală. Referire la paradigma termenului vântDiacronie–sincronie, II, 3152014pdf
42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
5Angela Bidu-VrănceanuVariația în terminologieIpostaze, I, 1752011
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: