“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Deutsch-Walachische Sprachlehre. Gramatică germano-română. Viena, 1788. 2 vol.

Author:
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Table of contents:

• Volumul I
  • Studiu introductiv
    I. Preambul
    II. Deutsch-Walachische Sprachlehre. Obiective
    III. Versiunile gramaticii
    IV. Structura
    V. Particularități
    VI. Modelele gramaticii
    VII. Despre ortografie
    VIII. Despre cercetarea cuvintelor (Etymologia)
    IX. Despre sintaxă
    X. Culegere de cuvinte românești și germane
    XI. Niște dialoguri, pentru a cuvînta despre multe feliuri de stări înainte
    XII. Niște povestiri
    XIII. Stil trebnicesc, cărți și alte însămnări aseaminea
    XIV. În loc de concluzii
    • Bibliografie
  • Notă asupra ediției
  • Deutsch-Walachische Sprachlehre, verfasset von Johann Molnar
  • Gramatică germano-română, alcătuită de Johann Molnar
  • Prefață
  • Cuprins
  I. Despre ortografie
    I. Despre pronunția literelor
    II. Despre accente sau accentus
    III. Despre modificarea literelor
  II. Despre cercetarea cuvintelor (Etymologia)
    I. Despre articole (De articulis)
    II. Despre nume (De nomine)
    III. Despre articolul nehotărît
    IV. Despre genurile nominum
    V. Despre formarea nominativi pluralis de la nominativum singularem
    VI. Cum ar trebui format pluralis substantivorum de la terminația nominativi
    VII. Despre formarea foeminini de la masculinum
    VIII. Despre formarea diminutivelor și a augmentativelor (diminutivorum et augmentativorum)
    IX. Despre comparație (Comparatio)
    X. Despre pronume (‹De› pronominibus)
    XI. Despre numere (De numeris)
    XII. Despre verbele auxiliare (De verbis auxiliaribus)
    XIII. Despre conjugationes verborum regularium
    XIV. Despre verba passiva, reciproca și irregularia
• Volumul al II-lea
    XV. Inventarul verborum
    XVI. Despre adverbe (Adverbia)
    XVII. Despre prepoziții (De praepositionibus)
    XVIII. Despre conjuncții (De conjunctionibus)
    XIX. Despre interjecții (De interjectionibus)
  III. Despre sintaxă (De syntaxi)
    I. Despre sintaxa articolelor
    II. Despre sintaxa verborum
    III. Despre sintaxa adverbiorum
    IV. Despre praepositiones
  • Culegere de cuvinte românești și germane
  • Niște dialoguri, pentru a cuvînta despre multe feliuri de stări înainte
  • Niște povestiri
  • Stil trebnicesc, cărți și alte însămnări aseaminea
  • Indice de cuvinte germane

Cover:

Deutsch-Walachische Sprachlehre. Gramatică germano-română. Viena, 1788

Citations to this publication: 3

Reviews of this publication: 1

Alexandru Gafton, Adina ChirilăDiacronia, 9, A1392019pdf.ro
pdf.en

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].