“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Hronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Studiu lexicologic. I. Descrierea lexicului. Raportare la lexicul din traducerile mitropolitului Dosoftei. Raportare la lexicul epocii; II. Aplicarea conceptului de bază psihologică / spirituală în lingvistică și filologie. Hronograful este traducerea lui Nicolae Milescu Spătarul

Author:
Publisher:Editura Doxologia
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 2

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].