“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cîteva observații asupra conectorilor pragmatici din limba română

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, XL (3)
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Se propune o delimitare mai riguroasă, în sistemul limbii române, a clasei de conectori pragmatici specifici conversației uzuale, sugerîndu-se cîteva direcții de analiză a comportamentului și a valorilor semantice și pragmatice ale acestor unități lingvistice.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 4

30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
5Liana PopMărci dialogaleLR, XXXIV (5), 4201985
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
1Peter WunderliSyntaxe transphrastique: fr. nonSCL, XXV (5), 4611974

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: