“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Conducting the dialectal survey in the lower space of Bistrița valley

Author:
Publication: The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse, 6, p. 171-176
p-ISSN:2069-3389
Publisher:“Petru Maior” University Press
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

14Adrian TurculețDialectologie românăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
14Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: