“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice (II)

Author:
Publication: Philologia, LXII (5-6), Section Istorie a limbii și dialectologie, p. 37-57
p-ISSN:1857-4300
Publisher:Academia de Științe a Moldovei
Place:Chișinău
Year:
Abstract:
  • În articol sunt prezentate cuvintele autohtone (litera Bbrânză, brâu, brusture, buc, bucura, bunget, buză) din graiurile dacoromâne vorbite la est de Prut în peste 240 de localități din Republica Moldova și medii alogene din Ucraina, Federația Rusă, Republica Abhază și Kazahstan (potrivit rețelei atlaselor lingvistice ALM, ALRR. Bas., ALCC), a textelor dialectale, Dicționarului dialectal ș. a.
    Aplicarea metodei geografiei lingvistice în cercetarea cuvintelor de substrat pune în evidență nu doar aspecte ce țin de răspândirea teritorială și rezistența în timp a cuvintelor examinate, ci și aspecte ce țin de istoria și evoluția lor în spațiul dat, de semantică și derivare.
  • [The substrate words examined from the perspective of the linguistic geography (II)]
    The article presents the autochthonous words (letter Bbrânză „cheese”, brâu „belt”, brusture „burdock”, buc „poor quality wool”, bucura „rejoice”, bunget „oak groves”, buză „lip”) from the Daco-Romanian dialects spoken east of the Prut in over 240 localities in the Republic of Moldova and allogeneic environments in Ukraine, Russian Federation, Republic Abkhazia and Kazakhstan, according to the network of linguistic atlases (ALM, ALRR. Bas., ALCC), dialectal texts, dialectal dictionary etc.
    The application of the linguistic geography method as a method of researching substrate words highlights not only aspects related to the territorial spread and resistance over time of the examined words, but also aspects related to their history and evolution in the given space, semantics and derivation.
Key words:
  • răspândire teritorială, punct de anchetă, cuvânt polisemantic, evoluție semantică, derivat, cuvânt autohton, limba română
  • territorial spread, point of inquiry, polysemantic word, semantic evolution, derivative, local word, Romanian language
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

8Doina Cobeț, Laura ManeaDicționar general de sinonime al limbii româneGunivas2013
28Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: