“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice

Author:
Publication: Philologia, LXI (5-6), Section Dialectologie, p. 105
p-ISSN:1857-4300
Publisher:Academia de Științe a Moldovei
Place:Chișinău
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

28Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
31Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
152Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
100Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
44Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
111Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: