“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Elemente de retorică modernă. (2) Implicaţii în educaţia tinerilor şi a adulţilor

Author:
Publication: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 8, p. 90
p-ISSN:1582-9960
Publisher:Universitatea Petru Maior
Place:Târgu Mureș
Year:
Abstract:
  • The communicative imperatives of the contemporary world impose upon the return of the argumentative text in the essence of present formative programs, with the vast problematic lying at the intersection of some reference subjects like the Theories of Communication, Neo-rhetoric, the Theory of Text and Discourse. Our intention is that of capturing some new modeling elements in order to continue our first part of this article able to render the features of the argumentative strategies for a structuring pattern of the great verbal complexes in its double dimension: as a cognitive model and as a legitimate cultural negotiation pattern.
  • Imperativele comunicative ale lumii contemporane impun întoarcerea textului argumentativ în esenţa programelor de formare de azi, cu problematica vastă stând la intersecţia unor subiecte de referinţă precum teoriile comunicării, neoretorica, teoria textului şi a discursului. Intenţia noastră este să captăm câteva elemente modelatoare noi, pentru a putea continua prima parte a acestui articol, să redăm trăsăturile strategiilor argumentative pentru un model de structurare a complexelor verbale în dubla sa dimensiune: ca model cognitiv şi ca model cultural legitim de negociere.
Key words:
  • rhetorics, communication, identity, persuasion, conceptualization
  • retorică, comunicare, identitate, persuadare, conceptualizare
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 3

13Silvia SăvulescuRetorică şi teoria argumentăriiComunicare.RO2004
11Constantin SălăvăstruTeoria şi practica argumentăriiEditura Polirom2003
38Umberto EcoTratat de semiotică generalăEditura Științifică și Enciclopedică1982

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: