“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Etimologii

Author:
Publication: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, III, p. 692
Publisher:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Place:Cluj-Napoca
Year:
Key words:a) Elemente latine: cea!, ceala!; cinioară; cinteză; genate (genoate, gionate, gionoate, gioante, cionoate) subst. plur.; a păcà; a părà și a depărà; a se șuștà; b) Elemente slave: cârmoajă; cănărhaciu; clasibocru; cleanț; cliuț; guști, huști, huște, huscă; hânsă; hârdoa! și hârdoc; c) Elemente germane și săsești: cioflânc; claus; climunc; hanț; hip; hoia; șteap; țandură; d) Elemente ungurești: atârnați; birgă; bumbic; chelteu; cincădì; cionae; cioplău; cleștar; dugleș; făcăleț (făcălete, făclău, făcău, făcăluì, făcălì, făcăì), filendriș (felendreș, feleandrăș); foșodic, poșidic (poșodec, poșodic, pojidic, pojodic; poșondic, poșindoc; boșandic, boșindoc, boșândoc; poșârlic), pojganie; ghitruì, gitruluì; hârgoiu; hațcadău; hebereu; hopșă; horă; melesteu, melestuì; poncă (poancă, ponciu, poncie, ponce); răgăduì, a se răcăduì; vigăduì
Links:  

Citations to this publication: 4

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: