“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

I prefissi superlativi in romeno e italiano. Studio contrastivo

Author:
Publication: Philologica Banatica, II (1), p. 46-56
p-ISSN:1843-4088
Publisher:Editura Mirton; Editura Amphora
Place:Timișoara
Year:
Abstract:În articolul de mai sus ne-am propus să analizăm valoarea de superlativ a prefixelor care exprimă acest sens, atât în română, cât şi in italiană.
Fenomenul alterării cuvintelor şi sensurilor se poate realiza prin metode diferite: cu ajutorul prefixelor şi sufixelor, prin repetarea cuvintelor (de ex. mic mic, departe departe), cu ajutorul adverbelor mult, puţin, destul. Prefixele cu valoare alterativă modifică cuvântul-bază în două moduri:
a) redând o valoare „pozitivă”, îndreptată către o creştere a unei cantităţi sau calităţi;
b) construind o valoare „negativă”, care tinde spre diminuare, micşorare a unei calităţi sau cantităţi.
Cercetarea noastră pune în evidenţă faptul că valoarea de superlativ şi- a dezvoltat structura, în ambele limbi, prin prefixele neologice. Există şi deosebiri la nivelul celor două limbi, şi anume nu toate prefixele superlative din limba italiană îşi găsesc corespondent şi în română, uneori acestea fiind incluse în categoria elementelor de compunere.
Language: Italian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 1

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: