Key words

Articles in “Diacronia” containing diacronie

ArticleDiacronia 9, May 7, 2019, A134
Valentin Dragoș Biro, Dinamica în limbă

ArticleDiacronia 9, May 7, 2019, A135
Dinu Moscal, Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale

ArticleDiacronia 8, October 7, 2018, A121
Daniela Butnaru, O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna

ArticleDiacronia 7, April 27, 2018, A98
George Bogdan Țâra, O perspectivă asupra lexicului comun latinei clasice și latinei vulgare

ArticleDiacronia 7, April 27, 2018, A101
Ana-Maria Minuț, Ion Lihaciu, Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)

ArticleDiacronia 6, September 30, 2017, A88
Rodica Zafiu, Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat

ArticleDiacronia 5, March 23, 2017, A66
Ana-Maria Minuț, Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)

ArticleDiacronia 5, March 23, 2017, A67
Marinușa Constantin, Verbe derivate cu în–1 (îm–1). Abordări logico-semantice în texte vechi românești

ArticleDiacronia 5, March 23, 2017, A73
Răzvan Săftoiu, Categoria etnică din perspectivă lingvistică

ArticleDiacronia 4, August 1, 2016, A52
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)

ArticleDiacronia 4, August 1, 2016, A56
Dinu Moscal, Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică

ArticleDiacronia 3, February 12, 2016, A34
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (II)

ArticleDiacronia 3, February 12, 2016, A35
Cecilia-Iuliana Vârlan, Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)

ArticleDiacronia 2, July 17, 2015, A18
Petre Gheorghe Bârlea, Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)

ArticleDiacronia 2, July 17, 2015, A22
Enikő Pál, Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648

ArticleDiacronia 2, July 17, 2015, A25
Simona-Andreea Șova, Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca

ArticleDiacronia 2, July 17, 2015, A26
Dinu Moscal, Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice

EditorialDiacronia 1, January 13, 2015, A1
Francisc Gafton, Esențialitatea diacroniei

ArticleDiacronia 1, January 13, 2015, A2
Adina Chirilă, Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)

Other publications containing diacronie

“Diacronia” bibliometric database (BDD)

Key word tag cloud

(in)traductibilitate 1812 abstract acceptabilitatea tranzitivului adaptare formală adaptarea fonetică și morfologică a împrumuturilor adjectiv adjectiv indefinit adjectiv relațional adversativ afluent Alsacia analitic analiză comparată antropologie lingvistică antroponime asimilare auxiliar Basarabia bază de articulație bază psihologică bilingvism Carpați cartografiere ciberspațiu cîmp lexical cîmp simbolic cîmp toponimic cliticizare co-evoluție coerență complement comparativ componente IMRaD comunități românofone conduită verbală conector conector concesiv conector disjunctiv construcții pseudo-scindate construcții relative construcții scindate contact lingvistic contact româno-slav corpusuri paralele Crasna critica și evaluarea traducerilor cuantificator cuantificatori cultură Dante darwinism denotația subiectului denumiri populare de plante deplasare roll-up derivare derivare semantică desemnare desinența –le diacronie diferențiere diferențiere dialectală diferențiere hidronimică diminutiv dinamică sintactică discurs dislocarea formelor verbale documente vechi echivalări lexico-semantice editarea textelor elocuție enunț epistemic probabil etimologie etnolingvistică evoluția formelor evoluția limbilor evoluția uzului evoluție evoluție în limbă evoluție semantică evoluționism expansiune diacronică extensie toponimică extinderea structurii sintactice filologie fonomorfologie forma în –rai forme verbale culte funcționalism globalizare glose gradație grai moldovenesc gramatică diacronică gramatică istorică gramaticalizare grup de vîrstă harta lui Fichtel (1780) ideologie împrumut împrumut lexical infinitiv cu flexiune informalitate însemnări de pe manuscrise integrarea împrumuturilor intensificator intenționalitate interferență lingvistică interjecție inversiunea auxiliarelor ipotetic istoria limbii istoria scrisului epistolar istorie izvoare saline lamarckism lat. ipse lexematică lexic neologic lexicalizare lexicologie lexicologie istorică libertatea traducătorului limbă limbă centrală limba engleză contemporană limbă literară limbă periferică limba română limbă română literară limba română ne-maternă limba turcă limbaj limbaj vag lingvistică lingvistică cognitivă lingvistica corpusului lingvistică diacronică lingvistica textului literatură veche loc/non-loc localizare locuțiune verbală marcarea cu p(r)e marginalia masiv mentalitate modele culturale modernizarea limbii literare Moldova morfologie derivațională morfologie flexionară morfologie istorică nearticulat (nedeterminat) neodarwinism neologizare nomenclatură non-specific normă literară nume proprii nume propriu obiect direct omogen onomastică operator de grad oralitate organism ortografie oximoron pacea de la București Paradisul paradox paratext particulă focală perfect compus perioadă Philippide plural lexical pluralizare poetică polarizare polemică științifică practica traducerii pragmatică literară pragmatizare predică prefix pronume indefinit pronume nehotărîte psiholingvistică publicitatea în turism regramatizare religie rețete culinare retorică retorică creștină rezumate ale articolelor din reviste academice rit română modernă română veche sate schimbare de stare schimbare diacronică schimbare lingvistică scriere laică scripturalitate scrisoare secolul al XIX-lea semantică semantică istorică semantica ‘rușinii’ semasiologie Septuaginta sincronie sintagmă sintaxă sintetic sinteză skopos societate sociolingvistică spațiu spațiul românesc specific știință științe umaniste științele naturii stilistică stilul epistolar românesc structuralism structuri prospective perifrastice sufixul –ale sufixul –ele sum sunt superlativul invers supin teoria literaturii teoria skoposului text biblic text specializat tîrguri topică toponim toponimie traducere traducerea conceptelor traductologie transfrastic Transilvania Treime umanitate valență valență sintactică variantă literară variație vechea română literară verb verb auxiliar verb predicativ verbe de schimbare de stare cu cauză internă viitor sintetic voce duală zăcăminte de sare