Article
Diacronia 8, October 7, 2018, A118 (1–10)doi:10.17684/i8A118ro

Considerații referitoare la cartografierea antroponimelor și toponimelor românești

Ionel Boamfă

Affiliations

Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

History

Primit: 19 iulie 2018
Acceptat: 26 august 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Key words

toponim
antroponim
cartografiere
spațiul românesc

Abstract

Articolul încearcă să evidențieze unele aspecte referitoare la cartografierea toponimelor și antroponimelor, atît în spațiul românesc, cît și la un nivel mai larg (european, mondial). În cazul toponimelor, este evidențiată răspîndirea oiconimelor cu sufixele –ești, –eni/–ani, –ari, –ovți/–evți, –inți în spațiul românesc. Acest spațiu include teritoriul actual al României și Republicii Moldova și acele regiuni din Ucraina, Bulgaria și Ungaria ce au aparținut, temporar, statului român. Sufixele românești –ești, –eni/–ani, –ari apar cel mai frecvent, cea mai mare prezență înregistrînd-o primul sufix. Pentru cartografierea antroponimelor, ne-am oprit, deocamdată, la cartografierea răspîndirii numelor care au sufixul –escu, la nivel mondial, pe state. Se constată că acest sufix apare cel mai frecvent în România și/sau Republica Moldova.

Links

 • Full text (in Romanian; 10 p., 3 MB)
 • One reference and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Boamfă, I. (2018). Considerații referitoare la cartografierea antroponimelor și toponimelor românești, Diacronia 8 (October 7), A118 (1–10), http://dx.doi.org/10.17684/i8A118ro
  BibTeX:@ARTICLE{boamfa2018,
   author = {Ionel Boamfă},
   title = {Considerații referitoare la cartografierea antroponimelor și toponimelor românești},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {October},
   number = {8},
   eid = {A118},
   doi = {10.17684/i8A118ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A118/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 322 / 318 / 640

 • Downloads (full text): 420 / 422 / 842