Ionel Boamfă

Ionel Boamfă

Ionel Boamfă este lector doctor în cadrul Departamentului de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Principalele domenii de cercetare sunt geografia istorică, onomastica (toponomastica, antroponomastica), geografia politică, geografia electorală, geografia culturală, etnografia și folcloristica, geografia turismului. Teza de doctorat, cu titlul Țara Oltului – studiu de geografie istorică cu privire specială asupra relațiilor cu toponimia, elaborată sub coordonarea domnului profesor universitar doctor Alexandru Ungureanu, membru corespondent al Academiei Române, a fost susținută în anul 2005. A fost membru în mai multe echipe de cercetare, în cadrul unor proiecte științifice europene sau naționale. A participat la numeroase manifestări științifice în țară și în străinătate (Franța, Germania, Republica Cehă, Regatul Unit, Ungaria, Serbia, Slovacia, Polonia). Este autor sau coautor al mai multor cursuri universitare, studii, articole, apărute în publicații științifice românești și străine.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 8, October 7, 2018, A118
Considerations related to the mapping of Romanian anthroponyms and toponyms

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)