Article
Diacronia 8, October 7, 2018, A117 (1–5)https://doi.org/10.17684/i8A117ro

Configurarea cîmpurilor toponimice de tip polarizant ilustrată prin exemple din TTRM, II1–2

Ana-Maria Prisacaru

Affiliations

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

History

Primit: 5 iulie 2018
Acceptat: 21 iulie 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Key words

toponimie
cîmp toponimic
polarizare
etimologie
contact lingvistic

Abstract

Cîmpul toponimic este un ansamblu denominativ concentrat în jurul unui nucleu, desemnînd din perspectiva denominatorului obiectul de maximă importanță (socio‑)geografică dintr-o microzonă, față de care se subordonează unul sau mai multe derivate toponimice, reprezentînd toponime care denumesc obiecte de importanță secundară din imediata vecinătate. Procesele care generează o astfel de structură toponimică sînt polarizarea, care antrenează realități din clase (socio‑)geografice diferite, și diferențierea, manifestată în cadrul aceleiași categorii (socio‑)geografice. Pentru articolul de față interesează doar cîmpurile toponimice de tip polarizant, a căror configurare corectă este condiționată întotdeauna de reperarea indubitabilă a nucleului polarizator. Demersul nu vizează, așadar, identificarea etimologiei toponimice primare, adică a raportulului de desemnare dintre toponimul-nucleu și obiectul geografic denumit, ci stabilirea direcției de polarizare în cadrul cîmpului, a așa-numitei etimologii secundare, care relevă și explică relația de dependență a fiecărui derivat toponimic față de polarizator.

Links

 • Full text (in Romanian; 5 p., 95 KB)
 • 3 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Prisacaru, A. (2018). Configurarea cîmpurilor toponimice de tip polarizant ilustrată prin exemple din TTRM, II1–2, Diacronia 8 (October 7), A117 (1–5), https://doi.org/10.17684/i8A117ro
  BibTeX:@ARTICLE{prisacaru2018,
   author = {Ana-Maria Prisacaru},
   title = {Configurarea cîmpurilor toponimice de tip polarizant ilustrată prin exemple din TTRM, II1–2},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {October},
   number = {8},
   eid = {A117},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A117ro},
   pages = "(1–5)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A117/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 708 / 593 / 1301

 • Downloads (full text): 743 / 686 / 1429