Article
Diacronia 5, March 23, 2017, A72 (1–10)https://doi.org/10.17684/i5A72ro

Dimensiuni ale timpului în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu

Maria Lupu

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

History

Primit: 7 decembrie 2016
Acceptat: 1 ianuarie 2017
Publicat: 23 martie 2017

Key words

însemnări de pe manuscrise
istorie
cultură
mentalitate

Abstract

Textul de față este parte a unor preocupări mai ample, privitoare la evoluția mentalităților în perioada de după secolul al XVI-lea, scopul cercetării de față fiind acela de a identifica și discuta modalitățile în care oamenii epocii respective percepeau timpul.

Cercetarea noastră a avut în vedere materialul oferit de însemnările—cu valoare de sine stătătoare—pe care cititorii le-au făcut pe paginile scrierilor apărute în Moldova, de-a lungul a mai bine de 400 de ani. Principalele instrumente cu care am operat au fost analiza și sinteza, din perspectivă diacronică, de la particular la general, pe cale inductivă.

S-a conturat astfel o imagine a modalităților de percepere și redare a evenimentului, ca element al timpului, și a felului în care timpul devine reperul fundamental al vieții, cel care cuprinde, marchează și generează întreaga realitate.

Links

 • Full text (in Romanian; 10 p., 131 KB)
 • One reference and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Lupu, M. (2017). Dimensiuni ale timpului în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu, Diacronia 5 (March 23), A72 (1–10), https://doi.org/10.17684/i5A72ro
  BibTeX:@ARTICLE{lupu2017,
   author = {Maria Lupu},
   title = {Dimensiuni ale timpului în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2017},
   month = {March},
   number = {5},
   eid = {A72},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i5A72ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/5/A72/ro}
  }

Copyright

© 2017 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 940 / 976 / 1916

 • Downloads (full text): 1365 / 1048 / 2413