Maria Lupu

Profesor de limba și literatura română. Doctor în filologie (2014), cu teza Evoluția mentalităților reflectată în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu. Istoria celor mici.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 5, March 23, 2017, A72
Temporal dimensions in Notes on Manuscripts and Old Books in Moldavia, I–IV, a corpus edited by I. Caproșu and E. Chiaburu

ArticleDiacronia 2, July 17, 2015, A24
An image of the book in Notes on Manuscripts and Old Books in Moldavia, I–IV, a corpus edited by I. Caproșu and E. Chiaburu

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)