Essay
Diacronia 4, August 1, 2016, A62 (1–8)doi:10.17684/i4A62ro

Un experiment transcultural

Lucian Chișu

Affiliations

 • Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Calea 13 Septembrie 13, 050711 București, România
 • Muzeul Național al Literaturii Române, Piața Presei Libere 1, Corp A4, Etaj 2, 013701 București, România

History

Primit: 21 iunie 2016
Acceptat: 15 iulie 2016
Publicat: 1 august 2016

Key words

literatură
identitate
mentalitate
multiculturalism

Abstract

Proiectul de a crea o arhivă grafică și de caricaturi (alcătuită din portrete ale marilor scriitori români din diferite perioade literare), dus la capăt cu sprijinul artiștilor talentați din toată lumea, a dobîndit o nouă dimensiune literar-istorică, datorită uriașului interes stîrnit. După o selecție geografică și calitativă, au fost publicate două ediții tipărite: una în română, cealaltă în engleză, fiecare dintre ele cuprinzînd 3600 de imagini aparținînd artiștilor de pe toate continentele (112 țări). Această carte fără precedent, numită O istorie a literaturii române desenată de marii graficieni ai lumii (Editura Muzeului Literaturii Române, 2009) prezintă aspecte transculturale demne de toată atenția istoricilor literari, a biografilor, a artiștilor cuvîntului și ai imaginii (scriitori, graficieni, caricaturiști), dar, datorită neobișnuitei forme de dialog deschis, și a specialiștilor în studii culturale (antropologie, semiotică, mentalitate).

Links

 • Full text (in Romanian; 8 p., 3 MB)
 • One reference and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Chișu, L. (2016). Un experiment transcultural, Diacronia 4 (August 1), A62 (1–8), http://dx.doi.org/10.17684/i4A62ro
  BibTeX:@ARTICLE{chisu2016,
   author = {Lucian Chișu},
   title = {Un experiment transcultural},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2016},
   month = {August},
   number = {4},
   eid = {A62},
   doi = {10.17684/i4A62ro},
   pages = "(1–8)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/4/A62/ro}
  }

Copyright

© 2016 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1068 / 1220 / 2288

 • Downloads (full text): 1502 / 1587 / 3089