“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Un experiment transcultural
  • A transcultural experiment

Author:
Publication: Diacronia, 4, Section Eseu, A62
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Proiectul de a crea o arhivă grafică și de caricaturi (alcătuită din portrete ale marilor scriitori români din diferite perioade literare), dus la capăt cu sprijinul artiștilor talentați din toată lumea, a dobîndit o nouă dimensiune literar-istorică, datorită uriașului interes stîrnit. După o selecție geografică și calitativă, au fost publicate două ediții tipărite: una în română, cealaltă în engleză, fiecare dintre ele cuprinzînd 3600 de imagini aparținînd artiștilor de pe toate continentele (112 țări). Această carte fără precedent, numită O istorie a literaturii române desenată de marii graficieni ai lumii (Editura Muzeului Literaturii Române, 2009) prezintă aspecte transculturale demne de toată atenția istoricilor literari, a biografilor, a artiștilor cuvîntului și ai imaginii (scriitori, graficieni, caricaturiști), dar, datorită neobișnuitei forme de dialog deschis, și a specialiștilor în studii culturale (antropologie, semiotică, mentalitate).
  • The project of creating a graphic and cartoons archive (portraits of the great Romanian writers from various literary eras), accomplished with the support of dedicated artists around the world, has gained a new historical-literary dimension, as a result of the huge interest it has stirred up. After a certain geographical and qualitative selection, two editions have been published on paper: one in Romanian and one in English, each of them comprising 3600 images by artists from all continents (112 countries). This unprecedented book, called A History of the Romanian Literature drawn by the Great Illustrators of the World (Romanian Literature Museum Press, 2011) presents transcultural aspects that are well worthy of attention from literature historians, biographers, word and image artists (writers, graphic designers, cartoonists), but also from cultural studies specialists (anthropology, semiotics, mentalities), due to the unusual form of open dialogue.
Key words:
  • literatură, identitate, mentalitate, multiculturalism
  • literature, identity, mentality, multiculturalism
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

22Alexandru Graur, Lucia WaldScurtă istorie a lingvisticiiEditura Didactică și Pedagogică1961; 1965; 1977

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN