Article
Diacronia 11, June 10, 2020, A160 (1–21)https://doi.org/10.17684/i11A160ro

Popularizarea relativității lingvistice

Spiros A. Moschonas

Affiliations

Departamentul de Studii ale Comunicării și Mass-Media, Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, 1 Sofocleous Str., 10559 Atena, Grecia

History

Primit: 5 decembrie 2019
Acceptat: 4 mai 2020
Publicat: 10 iunie 2020

Key words

antropologie lingvistică
psiholingvistică
etnolingvistică
istoria limbii

Abstract

Lucrarea de față distinge trei faze ale popularizării relativității lingvistice: faza inițiată de Benjamin Lee Whorf însuși; o a doua fază, în care relativitatea lingvistică a fost formulată și testată ca ipoteză de cercetare; și faza curentă, în care afirmații întemeiate pe relativitatea lingvistică apar în mass media. Pentru a diagnostica răspîndirea acestui fenomen, am avut în vedere 560 de articole în engleză și greacă, apărute în presa tipărită și electronică. Articolele au fost publicate de-a lungul perioadei 2010–2019. Pot fi împărțite, nu absolut neechivoc, în optsprezece categorii. Unele dintre articole relatează explicit despre cercetări asupra relativității lingvistice, în timp ce altele, abordînd teme diverse—eficiența discursului managerial, justețea corectitudinii politice, posibilitatea de a comunica cu ființele extraterestre etc.—, operează implicit cu idei stimulate de relativitatea lingvistică. Numărul mare de categorii, precum și existența tacită a unor asemenea idei într-un număr crescînd de articole sînt indicatori ai gradului de popularitate atins de relativitatea lingvistică în discursul lingvisticii populare.

Links

 • Full text (in Romanian; 21 p., 436 KB)
 • 2 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Moschonas, S. A. (2020). Popularizarea relativității lingvistice, Diacronia 11 (June 10), A160 (1–21), https://doi.org/10.17684/i11A160ro
  BibTeX:@ARTICLE{a. moschonas2020,
   author = {Spiros A. Moschonas},
   title = {Popularizarea relativității lingvistice},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2020},
   month = {June},
   number = {11},
   eid = {A160},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i11A160ro},
   pages = "(1–21)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/11/A160/ro}
  }

Copyright

© 2020 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 214 / 365 / 579

 • Downloads (full text): 490 / 656 / 1146