Article
Diacronia 10, November 7, 2019, A143 (1–10)https://doi.org/10.17684/i10A143ro

Imitația și creația lexicală în limba română contemporană

Ana Ene

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brașov, România

History

Primit: 4 august 2019
Acceptat: 1 septembrie 2019
Publicat: 7 noiembrie 2019

Key words

semantică
sociolingvistică
stilistică

Abstract

Lucrarea investighează imitația și creația lexicală în limba română contemporană ca fiind importante procedee de dezvoltare a lexicului individual și colectiv, alături de diversele forme de împrumut propriu-zis și de procedeele interne lexico-gramaticale de îmbogățire a vocabularului.

Configurarea perimetrului investigației presupune 1) clarificarea celor două concepte, urmată de o încercare tipologică, dată fiind complexitatea fenomenului și diversitatea ocurențelor sale, atît în limbajele de specialitate, în limbajul comun, cît și în cel familiar și argotic. Acestui prim obiectiv i se subordonează 2) identificarea și descrierea mecanismelor lexico-semantice implicate de imitația și creația lexicală. Cum imitația și creația lexicală sînt și o substanțială sursă de expresivitate, demersul nostru își propune și 3) studierea rolului aparte pe care îl dețin în dinamica argoului, în funcție de gradul de complicitate comunicațională determinat de astfel de elemente lexicale speciale.

Realizarea acestor obiective reclamă o metodologie general lingvistică, instrumentele aparținînd preponderent analizelor de tip semantic, lexical-paradigmatice. Dată fiind necesitatea luării în calcul a contextului, a parametrilor situației de enunțare și a cuantificării expresivității termenilor argotici, investigația de față va implica și instrumente ale analizei de tip pragmastilistic și sociolingvistic.

Links

 • Full text (in Romanian; 10 p., 151 KB)
 • 12 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Ene, A. (2019). Imitația și creația lexicală în limba română contemporană, Diacronia 10 (November 7), A143 (1–10), https://doi.org/10.17684/i10A143ro
  BibTeX:@ARTICLE{ene2019,
   author = {Ana Ene},
   title = {Imitația și creația lexicală în limba română contemporană},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2019},
   month = {November},
   number = {10},
   eid = {A143},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i10A143ro},
   pages = "(1–10)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/10/A143/ro}
  }

Copyright

© 2019 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 306 / 339 / 645

 • Downloads (full text): 897 / 1092 / 1989