Article
Diacronia 1, January 13, 2015, A2 (1–17)https://doi.org/10.17684/i1A2ro

Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)

Adina Chirilă

Affiliations

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Bd. Vasile Pârvan 4, 300223 Timișoara, România

History

Primit: 4 iunie 2014
Acceptat: 23 iulie 2014
Publicat: 13 ianuarie 2015

Key words

text biblic
diacronie
analiză comparată

Abstract

Cercetarea de față urmărește, din perspectivă diacronică, soluțiile pe care traducătorii și diortositorii români le-au aplicat segmentului biblic din Mt, 19, 24, reluat în Mc, 10, 25 și Lc, 18, 25. Considerînd că aceștia au, cel puțin de la un punct, privilegiul de a se manifesta în circumstanțe ce le favorizează o anumită libertate față de textul-sursă, am căutat să înțelegem, punctual, natura factorilor care îi determină să își asume această libertate și care le orientează opțiunea lingvistică. Investigația a avut în vedere în mod special două tipuri de texte: cel biblic integral (Noul Testament ori Biblia) și textul specific serviciului preoțesc, Evanghelia, în versiunile succesive pe care le-au cunoscut, începînd cu secolul al XVI-lea, pînă în epoca modernă; faptele constatate pun în evidență la cărturarul ce se ocupă de text un comportament ce implică încrederea în cunoștințele anterioare despre conținutul și forma textului prelucrat, critica versiunii ce îi servește ca punct de plecare și actualizarea unor soluții lingvistice oferite de surse de altă natură decît a textului pe care îl emendează.

Links

 • Full text (in Romanian; 17 p., 303 KB)
 • 21 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Chirilă, A. (2015). Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24), Diacronia 1 (January 13), A2 (1–17), https://doi.org/10.17684/i1A2ro
  BibTeX:@ARTICLE{chirila2015,
   author = {Adina Chirilă},
   title = {Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {January},
   number = {1},
   eid = {A2},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i1A2ro},
   pages = "(1–17)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/1/A2/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 2040 / 2052 / 4092

 • Downloads (full text): 2164 / 1967 / 4131