“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Repere în cercetarea românilor dintre Morava, Dunăre și Timoc

Authors:
Publication: Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie, Baia-Mare, 5-7 mai 2006, Section Dialectele sud-dunărene, p. 235
Editors:Nicolae Saramandu
Publisher:Editura Mega
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 3

4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Annemarie Sorescu-MarinkovićVorbarĭ Rumîńesk: The Vlach on line DictionaryPhil. Jass., VIII (1), 47-602012pdf
html
2Florin-Teodor Olariu, Veronica OlariuO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschisPhil. Jass., VI (1), 89-1182010pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].